en

բարև ես Հայկն եմ:

(if you're looking for hayk,
click here)

ես բաներ եմ ստեղծում
և բաներ եմ սովորում:

սովորաբար բաներ եմ ստեղծում
որ սովորեմ, թե ոնց բաներ ստեղծեմ:

փորձում եմ փրկել աշխարը
(կամ մահանալ փորցելիս):

😊

ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ես`

ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Ես սարգել եմ`
Եթե ցանկանում եք, կարող եք նաև դիտել իմ ռեզյումեն:

ԿԱՊ